top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Một số ứng dụng của Đại số hiện đại vào Giải toán sơ cấp

Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm TP.HCM ấn hành

Một số ứng dụng của Đại số hiện đại vào Giải toán sơ cấp
Tác giả: Chủ Biên: Trần Tuấn Nam, Đàm Văn Nhĩ, Lưu Bá Thắng
Nhà xuất bản : Đại Học Sư Phạm TP.HCM ấn hành
Người đọc : Xuân Hùng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 30
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : 1.3-/ Vành Đa Thức và Nghiệm đa thức - Track 3 : Định Lý 1.3.24, - Track 4 : 1.4-/ Tính đóng đại số của trường C - Track 5 : 1.5-/ Kết thúc và phép khử - Track 6 : 1.5.3-/ Phép khử ẩn - Track 7 : 1.8-/ Đa thức bất khả quy - Track 8 : 1.9-/ Khai triển đa thức - Track 9 : Chương 2: Vành các chuỗi lũy thừa hình thức - Track 10 : 2.3 -/ Hàm sinh thường và dãy Fibonacci, dãy Catalan - Track 11: 2.5-/ Hàm sinh của dãy các đa thức Bernoulli - Track 12 : 2.6-/ Tích vô hạn, hàm sinh Dirichlet, Zeta Riemann - Track 13 : 2.7/- Đồng nhất thức Newton - Track 14 : 2.8-/ Sử dụng chỉ số và công thức chuyển đổi ngược - Track 15 : Chương 3: Vành ma trận K (A) - Track 16 : 3.2-/ Vành ma trận K (A) - Track 17 : 3.3-/ Giá trị riêng của hàm ma trận - Track 18 : Ví dụ 3.4.8 - Track 19: Ví dụ 3.4.15 - Track 20 : 3.4.3-/ Xây dựng bài toán mới về dãy số - Track 21 : 3.4.4-/ Hệ truy hồi qua cấp số nhân - Track 22: Chương 4: Một vài ứng dụng - Track 23 : 4.1.2-/ Đa thức hai biến bậc hai và cực trị - Track 24 : 4.1.4/- Tính chia hết của một vài đa thức đặc biệt - Track 25 : 4.1.5-/ Phân thức hữu tỷ, hệ phương trình và tổng - Track 26 : Ví dụ 4.1.71 - track 27 : Ví dụ : 4.1.78 - Track 28 : Ví dụ 4.1.71 - Track 29 : Ví dụ 4.1.93 - Track 30 : 4.2 -/ Vận dụng trong số học - Track 31 : Ví dụ 4.2.15 - track 32:4.22-/ Một vài hàm số học - Track 33 : Ví dụ 4.2.46 - Track 34 : Bổ đề 4.2.62. - Track 35 :Số đơn nguyên - Track 36 : Mệnh đề 4.2.93 - Track 37 :4.2.4-/ Phương trình Diophantine có điều kiện trước tiên xet phương trình Diophantine có điều kiện - Track 38: 4.2.5-/ Phương trình Pell. phương trình Mordell - Track 39 : 4.2.7/- Vành Euclid và vành Gauss - track 40 : 4.3-/ Vận dụng trong Hình học sơ cấp - Track 41 : Mệnh đề 4.3.9 - Track 42 : Ví dụ 4.3.17 - Track 43 : 4.3.3-/ Tham số hóa đồ thị phẳng và nghiệm hữu tỷ - Track 44 : Mệnh đề 4.3.38 - Track 45 : Phương trình tham số đường Hyperbol Mệnh đề 4.3.51 - Track 46 : 4.3.4-/ Phép biến hình Nab - Track 47 : Ví dụ 4.3.86 - Track 48 : Ví dụ 4.3.100 - Track 49 : 4.3.6-/ Một số vấn đề về đồ thị phẳng trong R2 - track 50 : 4.4-/ Vận dụng trong Lượng giác - track 51 : Ví dụ 4.4.18 - Track 52 : 4.5-/ Vận dụng vào biểu diễn - Track 53 : Định lý 4.5.19 - Track 54 : Định lý 4.5.32 - Track 55: Mệnh đề 4.5.45 - Track 56 : Ví dụ 4.5.61 - Track 57 : Ví dụ 4.5.71 - track 58 : Ví dụ 4.5.88 - Track 59 : 4.6-/ Vận dụng nhóm đối xứng vào tổ hợp - Track 60 : 4.7-/ Bài tập

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM