top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Nhập Môn Lịch sử Tâm lý học

Nhà Xuất Bản Thống kê Ấn hành

Nhập Môn Lịch sử Tâm lý học
Tác giả: B-R-Hergenhahn - Người dịch : Lưu Văn Hy
Nhà xuất bản : Thống kê Ấn hành
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 34
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : I,./ Nhập Đề _ . Cách định nghĩa tâm Lý Học đã Thay đổi vì Tiêu điểm của Tâm Lý học Thay đổi vào những thời khác nhau trong lịch sử . Tâm lý học từng được định nghĩa như là Môn Học về Tâm hồn, về tinh thần hay ý thức và gần đây hơn là môn học hay khoa học về hành vi con người , vì vậy có lẻ chúng ta đi đến một định nghĩa có thể chấp nhận được về tâm lý học hiện đại bằng cách quan sát xem các nhà tâm lý học ngày nay tập trung chú ý vào điều gì? - Track 2: Xét lại quan điểm truyền thống về khoa học - Track 3: Những câu hỏi khác trong tâm lý học - rack 4: II./ Các triết gia Hy Lạp đầu tiên Thế giới của con người tiền văn minh - track 5: Nền Y học Hy Lạp thời kỳ đầu - Track 6: Arittot. Arittot năm 384 đến 322 trước công nguyên - Track 7 : III,./ Sau Arittot tìm kiếm đồi sống tốt lành - Track 8 : Nhấn mạnh về tinh thần - Track 9 : Triết học kinh viện - track 10 : IV.,/ Khởi đầu của khoa học - Triết học và Tâm lý học cận đại - Track 11: Isaac Newton (1642-1727) - Track 12: V,./ Thuyết duy nghiệm luận, duy cảm luận và thực chứng luận - Track 13 : George Berkeley ( George Berkeley, 1685-1753) sinh ngày : 12/03/1914 - Track 14 : James Mill ( 1773-1836 ) - Track 15 : Thuyết duy cảm của Pháp - Track 16 : VI./ Duy Lý Luận - Track 17 : Frank Gore Go và Rohand Graber - Track 18 : VII./ Phong Trào lãng mạn và hiện sinh luận - Track 19 : VIII./ Những phát triển ban đầu trong sinh lý học và sự xuất hiện của tâm lý học thực nghiệm - Track 20 : Nghiên cứu ban đầu về hoạt động của não - Track 21 : IX./ Duy Ý Chí Luận và Cơ Cấu Luận các trường phái của tâm lý học đầu tiên - Track 22: Các Phương pháp tâm lý học khác trong thời kỳ đầu - Track 23 : X./ Ảnh hưởng của Darwin - Track 24 :Alphet tại Pháp kiểu đo trí thông minh - Track 25 : VI./ Chức năng luận ở chương 9 - Track 26 : The Govillsalames - Track 27: XII./ Duy hành vi luận - Track 28: Ngôn ngữ và tư duy - Track 29 : XII./ Hành vi luận mới , duy chứng luận - Track 30 : Tiều sử 1904-1920 - Track 31 : XIV./ Tâm lý học hình thức - Track 32: Các hình thức của tri giác - Track 33 :XV./ Thời kỳ đầu của việc chẩn đoán , giải thích và điều trị bệnh tâm thần - Track 34 : Laynerwithmer - Track 35: XVI./ Tâm Phân học , khi tâm lý học trở thành khoa học lúc đầu nó trở thành một khoa học về kinh nghiệm ý thức sau đó trở thành khoa học về hành vi - Track 36 : Đánh giá học thuyết - Track 37 : XVII./ Tâm lý học nhân văn, lực lượng thứ ba (Lý trí. Thân xát và tinh thần) - Track 38 : Tâm lý học nhân văn Track 39 : XVIII./ Tâm lý học hiện đại, ảnh hưởng lịch sử đối với tâm lý học hiện đại - Track 40: Trí Thông minh nhân tạo

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM