top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Nhập Môn Logic Học

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Tp.HCM

Nhập Môn Logic Học
Tác giả: Phạm Đình Nghiệm
Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp.HCM
Người đọc : Hồng Hà
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 25
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : Chương 2: Phân tích Ngôn ngữ tự nhiên , ngôn ngữ Logic vị từ - Track 3: Chương 3: Các quy luật cơ bản của tư duy - Track 4 : Chương 4: Khái niệm - Track 5 : Chương 5: Phán đoán - Track 6 : 3/- Tính chu riêng của hạ từ trong phán đoán thuộc tính đơn - Track 7: 3-/ Các phương pháp xác định quy luật và mâu thuẩn Logic - Track 8 : Chương 6 : Khái quát về suy luận - Track 9: Chương 7 : Suy luận trực tiếp tức là suy luận một tiền đề - Track 10: Chương 8: Tam đoạn luận nhứt quyết đơn - Track 11: Chương 9 : Suy Luận với tiền đề là phán đoán phức - Track 12 : 2/- Các ví dụ ứng dụng - Track 13 : Chương 10 : Suy luận quy nạp - Track 14 : Chương 11: Suy Luận Tương Tự - Track 15 : Chương 12 : Chứng Minh - Track 16 : Chương 13 : Bác bỏ - Track 17 : Chương 14 : Ngụy biện

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM