top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Những Giá Trị Sống Cho Tuổi Trẻ

Nhà Xuất Bản Tp.HCM ấn hành năm 2000

Những Giá Trị Sống Cho Tuổi Trẻ
Tác giả: Daine Tillman - Biên dịch : Đỗ Ngọc Khanh, Thanh Tùng, Minh Tươi
Nhà xuất bản : Tp.HCM ấn hành năm 2000
Người đọc : Hồng Hà
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 26
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Kết hợp các giá trị vào chương trình học hiện hành - Track 3: các Giá trị trong mối liên hệ với xã hội và Thế giới - Track 4: Bài học cơ bản 8 - Giải quyết bất hòa - Track 5: Bài học cơ bản 8 - bạn cần được ai thừa nhận - - Track 6: Bài học cơ bản 10 - Lời khuyên dành cho bản thân - Track 7: Trung Thực . Những điểm suy ngẫm về Trung Thực - Track 8 : Bài Học Cơ Bản Chính . Giữ vững lòng Kiên trì và tính tích cực - Track 9: Bài học cơ Bản 4. Lời khuyên cho bản thân mục đích thảo luận vấn đề - - Track 10: Bài học cơ Bản 7 : Trách nhiệm đối với bản thân . Mục đích thảo luận về cảm giác khi làm tròn được trách nhiệm được giao và khi không thể hoàn thành trách nhiệm đưa ra những điều suy ngẫm hoặc những điều cần làm để giúp bản thân cảm thấy tốt hơn. - Track 11: Bài học cơ bản 5: Các câu chuyện - Mục đích thảo luận về lòng biết ơn cảm kích trước những điều bé nhỏ bình dị trong cuộc sống và vai trò của chúng nhẫn nại tình bạn kích lệ sau đó viết một bài luận ngắn - Track 12 : Phụ Lục 3 - Tôn Trọng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM