top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội ấn hành

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Tác giả: Chủ Biên : Lê Minh Toàn
Nhà xuất bản : Chính Trị Quốc Gia Hà Nội ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 39
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Phần thứ nhất. Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và Pháp luật -/ Chương 1: Những Vấn đề cơ bản về Nhà Nước và Pháp Luật - Track 2 : 3.3-/ Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa và Nhà nước việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa - Track 3 : 5-/ Vai Trò của Pháp Luật Xã Hội Chủ nghĩa - Track 4 : Chương 2: Quy Phạm Pháp Luật Văn Bản, Quy Phạm Pháp Luật - Track 5 : Chương 3: Quan Hệ Pháp Luật - Track 6: Chương 4: Vi Phạm Pháp Luật, Trách nhiệm Pháp Lý Trách nhiệm XHCN - Track 7 : Phần thứ hai: Các Ngành Luật Cơ Bản - Track 8 : Chương 6: Luật hành Chính Việt Nam - Track 9 : Chương 7: Luật Hình Sự và Luật Tố Tụng Hình sự - Track 10: Chương 8: Luật Dân Sự và Luật Tố tụng Dân Sự - Track 11: 3-/ Hợp Đồng Dân sự và Trách nhiệm Dân sự - track 12 : Chương 9: Luật Hôn Nhân và Gia đình - Track 13 : Chương 10- Luật Lao động - Track 14: Chương 11: Luật Kinh Tế - Track 15 : Chương 12: Luật Đất Đai - Track 16: Chương 13- Công Pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM