top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bình Thản Làm Mẹ Bộ Sách Keep Calm - Người đọc : Như Minh
Tác giả: Pauline Loh - Người dịch : Thái Hòa
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : Như Minh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 648
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Kính gửi mẹ tôi - Track 2 : 39 câu danh ngôn về sự sáng suốt của người mẹ - Track 3 : 39 câu danh ngôn về sự cao quý của người mẹ

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM