top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Phương Pháp và Kỹ thuật trong Nghiên Cứu Xã Hội

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành .năm 2004

Phương Pháp và Kỹ thuật trong Nghiên Cứu Xã Hội
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa ( Biên soạn)
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .năm 2004
Người đọc : Hoàng Thúy, Ngọc Lan, Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 22
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2 : D./ Từ vần đề nghiên cứu đến câu hỏi cần nghiên cứu , các vấn đề chỉ là các cái mốc các tiêu điểm là điểm khởi động của việc nghiên cứu , để phát triển việc nghiên cứu người nghiên cứu cần thu hẹp lại giới hạn lại vấn đề nghiên cứu thành ra câu hỏi cụ thể - Track 3: IV./ Nghiên cứu định lương và định tính với việc chọn mẫu - Track 4: a./ Trả lời của sinh viên A và b./ Là trả lời của sinh viên B - Track 5 : Việc chọn lựa những người tham dự thường dựa trên việc chọn mẫu ngẫu nhiên - Track 6 : Tuy nhiên trong một số trường hợp phương tiện có thể được dùng để mở rộng sự khám phá của trẻ về các khả năng lựa chọn và các lựa chọn khi trẻ co rút lại - Track 7 : 8.2.2-/ Tư liệu có tính cách điển hình - Track 8 : Tuy nhiên loại thiết kế này quá tốn kém , quá sang nên nhiều người nghiên cứu không đủ khả năng thực hiện - Track 9: Số Trung bình số học thường chỉ được tính cho các biến đo bằng thang đo định lượng như Thu nhập. Tuổi đời, số con

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM