top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

QUỐC SỬ TẠP LỤC

Nhà Xuất Bản Mũi Cà Mau ấn hành năm 1994

QUỐC SỬ TẠP LỤC
Tác giả: Nguyễn Thiệu Lâu
Nhà xuất bản : Mũi Cà Mau ấn hành năm 1994
Người đọc : Trung Nghị
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 28
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Phần thứ nhất : Ký ức của tác giả : Ký ức Phan Bội Châu - Track 2 : Phần thứ hai : Khảo Sử - Track 3 : Sự Thông Thương và Chiến tranh giữa người Hà Lan và Xứ ta thế kỷ thứ 17 và 18 - Track 4: Sự Ban giao giữa nước ta với nước Tàu trong nữa đầu thế kỷ thứ 19 - Track 5 : Nước Xiêm đã giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn như thế nào (1780-1788) - Track 6 : Sự Khởi Ấn đầu tiên của Người Pháp ở nước ta đã như thế nào? Người Pháp dùng võ lực xâm chiếm nước ta - Track 7 : Việc mất Tiền Giang 1859-1862 - Track 8 : Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Tường về việc mất Thành Hà Nội năm 1873 - Track 9: Nghĩa Cần Phương - Lời Nói Đầu - Track 10 : Chương 2: Việt Trì Quốc - Track 11: Trương Phúc Giáo và sự mở Tỉnh Hà Tiên vào năm 1811 - Track 12 : Vua Tự Đức với việc kinh Lược - Nguyễn Đăng Sai Kinh lược Đại Sứ ở Hiếu Kỳ và Bắc Kỳ 1850-1854 - Track 13 : Một cuộc cách mạng nông dân thất bại vào khoảng 1944-1945 Báo Thanh Nghị có đăng bài Tôi Biết về việc Nguyễn Công Trứ khai thác hai Huyện Kim Sơn và Tiền Hải - Track 14 : Chương 1: Thời Vua Gia Long - Track 15 : Chương 2: Thời Vua Minh Mạng và Thiệu Trị - Track 16 : Kinh lược Đại Sứ Hiếu Kỳ- Nguyễn Đăng Giai - Track 17 : Chương 3: Thời Vua Tự Đức - Track 18 : Chương 4: Thời Cận Phương, Mấy chi tiết về Tôn Thất Thuyết

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM