top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tài liệu Giảng dạy môn Lý luận và Phương pháp huấn luyện thể thao
Tác giả: Biên Soạn : PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến
Nhà xuất bản : Giáo dục ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 23
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Mở Đầu - Track 2 : Chương 2: Các phương tiện huấn luyện thể thao - Track 3 : Chương 3: Các nguyên tắc trong huấn luyện thể thao - Track 4 : 3.2.6-/ Nguyên tắc huấn luyện thể thao là quá trình kết hợp giữa tăng từ từ và tăng tối đa lượng vận động - Track 5 : Chương 4: Các phương pháp huấn luyện thể thao - Track 6 : Chương 5: Nội dung của huấn luyện thể thao - Track 7 : Chương 6: Hệ thống tuyển chọn trong đào tạo vận động viên trẻ - Track 8: 6.6.2-/ Trạng thái sức khỏe - Track 9 : Chương 7: Các giai đoạn huấn luyện thể thao trong đào tạo vận động viên trẻ - Track 10 : Chương 8: Huấn luyện thể thao cho nữ giới - Track 11: Chương 9: Xây dựng kế hoạch huấn luyện và Đánh giá quá trình huấn luyện - Track 12 : 94.22-/ Tổ chức huấn luyện trong chu kỳ trung bình - a./ Đặc điểm sắp xếp chu kỳ trung bình

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM