top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tài Liệu Giảng dạy Môn tuyển chọn Vận động viên Thể thao

Nhà Xuất Bản Hiệu Đính và Xuất Bản: PGS-TS Nguyễn Tiên Tiến , TS Lý Vĩnh Trường -

Tài Liệu Giảng dạy Môn tuyển chọn Vận động viên Thể thao
Tác giả: Ban Biên Soạn : Lưu Văn Quang, , TS Hoa Ngọc Thắng, , TS Lê Thị Mỹ Hạnh , TS Phạm Đình Quý,
Nhà xuất bản : Hiệu Đính và Xuất Bản: PGS-TS Nguyễn Tiên Tiến , TS Lý Vĩnh Trường -
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 35
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 2: Di truyền và tuyển chọn - Track 3 : Chương 3: Tuyển chọn hình thái - Track 4 : Chương 4: Chỉ tiêu tuyển chọn chức năng sinh lý - Track 5 : Chương 5: Tuyển chọn dựa vào chỉ số sinh hóa - Track 6 : Chương 6: Tiểu chuẩn tuyển chọn dựa vào các tố chất vận động - Track 7 : Chương 7: Tuyển chọn tố chất tâm lý - Track 8 : Chương 8: Năng lực trí tuệ, năng lực cảm xúc với tuyển chọn - Track 9 : Chương 9: Đánh giá trực quan và tuyển chọn

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM