top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội ấn hành năm 2004

TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN
Tác giả: Nguyễn Văn Đồng
Nhà xuất bản : Chính Trị Quốc Gia Hà Nội ấn hành năm 2004
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 29
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : Chương 1: Phần Mở đầu- I./ Đối tượng và nhiệm vụ của Tâm Lý Học Phát Triển - Track 3: 4-/ Các Thiết kế để nghiên cứu Tâm Lý Học Phát Triển những nhà tâm lý học phát triển không chỉ đơn thuần quan tâm đến việc khảo sát sự tiến bộ của cá nhân trong cuộc đời thay vào đó họ mong muốn xác định cảm xúc tư duy khả năng và ứng xử của con người - Track 4: Chương 2: Sự Phát Triển trong bào thai - Track 5 : Chương 3: Sự Phát Triển trong độ tuổi sơ sinh - Track 6: IV./ Phát Triển Tri Giác ở trẻ sơ sinh - Track 7 : VIII./ Tiến Trình Xã Hội Hóa Cá Nhân Ở Trẻ Sơ Sinh - Track 8 : 5/- Tình cảm gắn bó ở trẻ sơ sinh - Track 9 : 6-/ Sự hình thành nhân cách - Track 10: Chương 4: Các Học Thuyết về sự Phát Triển Nhận Thức - Track 11: 3-/ Giai đoạn thao tác cụ thể - Track 12: II./ Quan Điểm văn Hóa Xã Hội của VGostky - Track 13 : III./ Sự Kết Hợp Giữa Học Thuyết Pi- Gsest và quan điểm cùa VGostky trong lý luận Phát triển nhận thức - Track 14 : Sự thay đổi của khả năng xử lý tin theo độ tuổi - Track 15: 5/- Trí nhớ, gìn giữ và phục hồi lại thông tin - Track 16 : 6-/ Sự Phát Triển của trí nhớ sự kiện và tiểu sử - Track 17 : 7/- Áp dụng xử lý tin và kỷ năng học vấn - Track 18 : Chương 5: Sự Phát Triển Ngôn Ngữ và Kỷ năng giao tiếp - Track 19 : 3-/ Quan điểm tương tác - Track 20: V./ Phát triển Ngôn ngữ giai đoạn tiền tiểu học - Track 21 : Chương 6: Sự Phát Triển từ 2 tuổi đến tuổi dậy thì - Track 22: II./ Trình Diễn trí Tuệ - Track 23 : 3-/ Những yếu tố tác động lên chỉ số IQ và hiệu chỉnh văn hóa xã hội . - Track 24 : IV./ Sự Phát triển cảm xúc - Track 25 : a./ Học thuyết sinh học xã hội - Track 26 : 4/- Tự ý thức và ý thức xã hội - Track 27 : 5/- Sự hình thành và Phát triển động cơ thành đạt ban đầu - Track 28 : 7/- Sự Phát Triển đạo đức - Track 29 : b./ Lòng vị Tha - Track 30: Học thuyết của Conbest - Track 31 : VI,/ Môi trường Phát triển /- 1/ Gia đình - Track 32: 2./ Những tác động của môi trường bên ngoài Gia đình 9 Tivi-Máy tính- Trường học ) - Track 33: VII./ Di truyền và Môi Trường là 2 yếu tố đồng tác động - Track 34: Chương 7: Tuổi Thanh Niên - Track 35 : II./ Sự Khác Biệt Giới tính và sự Nhập vai giới - Track 36 : III./ Tình Yêu Lứa Đôi - Track 37 : 3/- Ghen Tuông - Track 38 : 6/- Hiện tượng đồng tính luyến ái - Track 39 : IV./ Sự Phát Triển nhân cách ở tuổi thanh niên

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM