top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI - ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Tp.HCM - Trường ĐH KH&XH Nhân Văn Tp.HCM ấn hành năm 2009

TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI - ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
Tác giả: Biên Soạn: Thạc Sĩ Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp.HCM - Trường ĐH KH&XH Nhân Văn Tp.HCM ấn hành năm 2009
Người đọc : Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 22
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Tâm Lý Học Xã Hội - ( Phần I) / TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI là Một Khoa Học - Track 2 : ( Phần II) Đám Đông - Nhóm và Tập Thể - track 3: ( Phần III) Nhân Cách Trong Tập Thể và Xã Hội - track 4 : ( Phần IV) Uy Tín Của Người Lãnh Đạo, Một dạng ảnh hưởng trong các Nhóm Xã Hội

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM