top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

TÂM LÝ HỌC TÔN GIÁO

Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội - Hà Nội năm 1998

TÂM LÝ HỌC TÔN GIÁO
Tác giả: Trung Tâm Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Quốc Gia Viện Tâm Lý Học - PTS: Nguyễn Vũ Dũng
Nhà xuất bản : Khoa Học Xã Hội - Hà Nội năm 1998
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 25
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3: Những học thuyết tâm lý học hiện đại nghiên cứu về Tôn Giáo - Track 3 : 2.2-/ Các Nhà Sáng Học Chủ Nghĩa Mac-Le-Nin bàn về Tôn giáo - Track 4 : Chương 5: Tình cảm Tôn giáo - Track 5 : Trong cuốn sách những đặc điểm cơ bản của Tâm Lý Học Tôn Giáo

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM