top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tập Bài Giảng - Đại Cương Văn Hóa Việt Nam

Nhà Xuất Bản Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam - ấn hành

Tập Bài Giảng - Đại Cương Văn Hóa Việt Nam
Tác giả: Biên Soan, Tiến Sĩ Lê Hồng Vân
Nhà xuất bản : Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam - ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 24
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói Đầu - Track 2: Chương 1: Khái quát về Văn Hóa Việt Nam - Track 3 : Chương 2: Đặc trưng văn Hóa Truyền Thống Việt Nam - Track 4: Bài 2: Văn Hóa vật Chất - Track 5: Bài 3: Văn Hóa Tinh Thần - Track 6: 3/- Ngôn ngữ và Học thuật - Track 7 : Bài 4: Văn Hóa Tổ chức xã hội - Track 8: Chương 3; Văn Hóa Việt Nam Truyền thống và Hiện Đại - Track 9: Chương 4: Các vùng Văn Hóa Việt Nam - Track 10: b/. Tầng Văn Hóa Ấn độ

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM