top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tập bài giảng Logic Học

Nhà Xuất Bản Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam - ấn hành

Tập bài giảng Logic Học
Tác giả: Chủ Biên và Biên Soạn : Thạc Sĩ: Giảng viên chính Lê Duy Ninh
Nhà xuất bản : Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam - ấn hành
Người đọc : Xuân Hùng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 53
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Nói Đầu - track 2 : Chương II: Những luật cơ bản của tư duy. - track 3 : Chương III: Khái niệm. - track 4 : Chương IV : Phán đoán. - Track 5 : Chương V: Suy luận. - Track 6: 2.1.2.4.2 -/ Các hình thức của Tam Đoạn Luận Lựa chọn - Track 7 : Chương VI: Chứng minh, Bác bỏ, Ngụy biện.

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM