top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

TẬP BÀI GIẢNG - LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC

Nhà Xuất Bản Hồng Đức - Hội Luật Gia ấn hành

TẬP BÀI GIẢNG - LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC
Tác giả: Biên soạn: Tiến Sĩ Đỗ Minh Khôi cùng nhiều Thạc sĩ
Nhà xuất bản : Hồng Đức - Hội Luật Gia ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 24
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2: Chương 1 : Nguồn gốc Nhà Nước - Track 3 : Chương 2: Bản chất nhà nước - Track 4 : Chương 3: Kiểu Nhà Nước - Track 5 : Chương 4: Chức năng nhà nước - Track 6 : Chương 5: bộ máy nhà nước - Track 7 : Chương 6 - Hình thức Nhà nước - Track 8: 1.3/- Chế độ chính trị - Track 9: Nhà nước trong hệ thống chính trị - Track 10 : Chương 8: Nhà nước Xã Hội Chủ nghĩa - Track 11: Chương 9: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước Pháp quyền

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM