top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Thể loại báo chí - Nhiều người đọc

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Tp.HCM ấn hành

Thể loại báo chí - Nhiều người đọc
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp.HCM ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 339
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Phần 2 - Phóng Sự - Track 3 : 3-/ Kết cấu của phóng sự - Track 4 : Phần 3 - Điều Tra - Track 5: 4/- Một số vấn đề về cấu trúc và ngôn ngữ của thể loại điều tra - Track 6 : Phần 4 - Ký Chân Dung - Track 7: 3-/ Phóng sự chân dung và ký chân dung phỏng vấn - Track 8 : Phần 5: Phỏng Vấn - Track 9: Phụ Lục - Tiếp cận cuộc đời thứ hai của cô bé Hà nội - Track 10: Phần 6 - Thể loại bình luận - Track 11: 3-/ Cấp độ hay cấp dạng bình luận - track 12: Phần 7 - Tường Thuật

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM