top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tiếng Việt Thực Hành

Nhà Xuất Bản Giáo Dục ấn hành năm 2002

Tiếng Việt Thực Hành
Tác giả: Bùi Minh Toán: Chủ Biên - Lê A, Đỗ Việt Hùng : Biên Soạn
Nhà xuất bản : Giáo Dục ấn hành năm 2002
Người đọc : Kim Duyên và Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 28
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Mở đầu - Track 2: 4-/ Mỗi văn bản hướng tới mục tiêu nhất định đó là mục đích giao tiếp của văn bản - Track 3 : Suy luận ra ta có thể lấy việc bệnh tật mà so với việc thân việc nhà việc nước, đại khái đều như thế cả - Track 4: Sở khanh vì tiền mà tán tận lương tâm. Khuyển Ưng vì tiền mà làm những điều ác cả xã hội chạy theo đồng tiền - Track 5 : Ở Pháp chương trình 1895 cũng khẳng định việc dạy Tiếng Pháp phải đặt học sinh vào môi trường phong phú đa dạng - Track 6 : 2/- Trong Văn bản sự sống trong vũ trụ mà trên đây đã nói tới để đi đến kết luận sự sống trong vũ trụ là phổ biến - Track 7 : d/. Lỗi Đức mà - Track 8 : Chương 5 - Đặt câu trong văn bản - Track 9: b./ Câu có quan hệ giữa các thành phần các vế câu không logis - Track 10 : Tuy thế vẫn cần phân biệt việc dùng từ không đúng âm thanh và hình thức cấu tạo với hai hiện tượng sau đây : Việc dùng các từ đồng âm trong Tiếng Việt có những từ đồng âm các từ có âm thanh giống nhau nhưng nghĩa khác nhau - Track 11 : tình trạng nghèo nàn thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cũng gây nên tỷ lệ bệnh uống ván rốn , Apse do tiêm chích nhiễm trùng hậu sản chưa thể thanh toán được - Track 12 : A./ Vi phạm nguyên tắc tương ứng 1.1 giữa ký hiệu và âm thanh điều này thể hiện ở chỗ dùng nhiều kí hiệu để biểu thị một âm - Track 13 : Phụ lục 1 - Một số văn bản nghị luận hành chính và khoa học

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM