top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

TOÁN CAO CẤP - GIẢI TÍCH HÀM MỘT BIẾN - LÝ THUYẾT CHUỖI

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Tp.HCM ấn hành

TOÁN CAO CẤP - GIẢI TÍCH HÀM MỘT BIẾN - LÝ THUYẾT CHUỖI
Tác giả: Chủ Biên" Đỗ Công Khanh
Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp.HCM ấn hành
Người đọc : Xuân Hùng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 42
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Chương 1 : Giới hạn và Liên tục - Track 2 : 1 . 3 / Bổ túc về Hàm Số - Track 3 : 1.5 / Vô cùng bé , vô cùng lớn và Giới hạn - Track 4 : 1.7/ Ví dụ và bài tập chương 1 - Track 5: Chương 2: Đạo hàm và Vi phân - 2.1 / Các quy tắc tính đạo hàm - Track 6: Chương 3: Ứng dụng của đạo hàm - 3.1 / Dùng Đạo hàm khảo sát hàm số: Y=Fx - Track 7: 3. 4 /- Độ cong - 3.4.1 -/ Vi Phân Cung - Track 8 : Chương 4: Tích Phân bất định - 4.1/ Nguyên hàm và tích phân bất định - Track 9: 4.5-/ Tích Phân Hàm Lượng Giác - Track 10: Chương 5: Tích Phân Xác Định và Ứng Dụng - Track 11: 5.5 -/ Tích Phân suy rộng loại 2 . Hàm Với Tích Phân không bị chặn - Track 12: 5.7 -/ ví Dụ và Bài tập chương 5 - Track 13: Bài 39 : Tính độ dài đường Astroid - Track 14: Chương 6: Lý thuyết chuỗi - Track 15 : 6.6 -/ Chuỗi Lũy Thừa - Track 16: 6.10-/ Khai Triển Fourier của Hàm số - Track 17 : 6.13-/ Ví dụ và Bài Tập chương 6 - Track 18 : Ví dụ 66 - Track 19 : 6.13.2-/ Bài Tập - Track 20: 6.13.3 -/ Bài tập ôn tập chương 6 - Track 21: 108 - Khoảng trừ 1 .1- Khi trị tuyết đối của x >1

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM