top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Vấn Đề Thông Tin Ngày Xưa Ở Châu Âu Trước Khi Báo Chí Ra Đời

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Tp.HCM - ấn hành

Vấn Đề Thông Tin Ngày Xưa Ở Châu Âu Trước Khi Báo Chí Ra Đời
Tác giả: Huỳnh Văn Tồng
Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Tp.HCM - ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 34
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : _ Chương 1 : Từ việc thông tin hồi xưa đến việc báo chí chép tay ở thế kỷ 16 - Track 2 : - Huỳnh Văn Tồng - Lịch sử báo chí Pháp 1996 - Track 3 : B./ Phần thu - Track 4 : Huỳnh Văn Tồng : - Lịch sử báo chí Anh 1996 - Track 5 : 3/- Báo định kỳ - Track 6: Huỳnh Văn Tồng - Lịch sử báo chí Hoa Kỳ 1996 - Track 7 : Lịch sử báo chí Liên Xô 1996 - Track 8 : Ngành truyền thông Liên Xô . Lịch sử sơ lược

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM