top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Xã Hội Học Về Dư Luận Xã Hội - Người đọc: Hướng Dương

Nhà Xuất Bản ĐHQG Hà Nội ấn hành năm 2006

Xã Hội Học Về Dư Luận Xã Hội - Người đọc: Hướng Dương
Tác giả: Nguyễn Quý Thanh Khoa XH học DHQG Hà Nội - Trường Đại học KH Xã Hội khoa Xã Hội Nhân Văn
Nhà xuất bản : ĐHQG Hà Nội ấn hành năm 2006
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 246
Thông tin chi tiết :

- Track 1: lời nói đầu - Track 2 : chúng ta có thể dùng kết quả điều tra dư luận xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền - Track 3 : Nếu như trong xã hội cho rằng một hành vi thật là lệch lạc cho dù là nhận định đó đúng hay sai thì hành vi này vẫn phải cũng phải bị phản đối và hành vi này không thể chuyển đến hành vi chuẩn - Track 4: Tuy nhiên nó chỉ thật sự phát triển mạnh tại Liên xô cũ từ những năm cuối của thập kỷ 80 của thế kỷ 20 - Track 5 : II./ Một số đặt trưng về hành vi của dư luận xã hội - Track 6 : Chương 6 : Quá trình hình thành và biến đổi của dư luận xã hội - Track 7: 4.3-/ Vấn đề dư luận xã hội trưởng thành kết quả tối ưu của quá trình truyền thông - Track 8: Chương 8 : Quy trình tổ chức điều tra dư luận xã hội - Track 9: Chương 9 : Phương pháp điều tra dư luận xã hội - Track 10: Quét bản hỏi Scaning Questionary - Track 11: Chương 11: Các tổ chức về dư luận xã hội - Track 12: Trong các hãng điều tra dư luận xã hội mang tính chất kinh doanh

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM