top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Nhiều người đọc
Tác giả: PGS Tiến Sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa, TS Phan Anh Tuấn dồng Chủ biên)
Nhà xuất bản : Hồng Đức ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 574
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Danh mục các từ viết tắt BLHS năm 2015 . Là viết tắt của Bộ luật Hình sự năm 2015. - Track 2 : Chương 2. Những điểm mới về tội phạm do cá nhân thực hiện - Track 3 : Chương 3. Những điểm mới về các trường hợp loại trừ trách nhiệm Hình sự - Track 4 : Chương 4. Những điểm mới về hình phạt đối với cá nhân - Track 5 : Chương 5. Những điểm mới về quyết định hình phạt đối với cá nhân - Track 6 : Chương 6. Những điểm mới về các biện pháp miễn giảm trách nhiệm hình sự - - Track 7 : Chương 7. Những điểm mới về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội - - Track 8 : Chương 8 . Những điểm mới về Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội - Track 9: Chương 9 . Những điểm mới về xóa án tích đối với cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội - Track 10 : Chương 11 . Những điểm mới về các tội xâm phạm tính mạn sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người - Track 11: Chương 12. Những điểm mới về tội xâm phạm quyền tự do của con người , quyền tự do dân chủ của công dân - Track 12 : Chương 14. Những điểm mới về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia dình - Track 13 : 15.3.4 /- Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến ngân hàng d9ie62u 206 BLHS - Track 14 : Chương 16. Những điểm mới về các tội phạm về môi trường - Track 15: Chương 17. Những điểm mới về các tội phạm về ma túy - Track 16: 18.2 Những điểm mới về dấu hiệu Định tội của các tội phạm cụ thể - Track 17: Chương 19 - Những điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính - Track 18 : Chương 21. Những điểm mới về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp - Track 19: Phần Phụ Lục - Track 20: 28-/ Sửa đổi bổ sung điều 151 như sau - Track 21: 46/- Sửa đổi bổ sung điều 199 như sau - Track 22: 58/- Sửa đổi bổ sung điều 235 như sau - Track 23 : 71/- Sửa đổi bổ sung : Tên , Điều , và Khoản 1 - Điều 259 như sau - Track 24 : 90/- Sửa đổi bổ sung điều 278 như sau - Track 25 : 119/- Sửa đổi bổ sung điều 317 như sau

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM