top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ - TẬP 07

Nhà Xuất Bản Văn Học Hà Nội Ấn hành năm 2002

Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ - TẬP 07
Tác giả: KIM DUNG _ Người Dịch : Lê Khánh Trường, Lê Việt Anh
Nhà xuất bản : Văn Học Hà Nội Ấn hành năm 2002
Người đọc : NAM DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 40
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hồi 31 . Đao Kiếm Cùng Mất Người bỏ mạng - Track 2 : Ra khỏi thị trấn không xa Trương vô Kỵ thấy trong đám cỏ cao, bên trái con đường có bóng người thấp thoáng - Track 3 : Hồi 32. Oan không thể nói sầu phát điên - Track 4: Trương Vô Kỵ chờ 4 người đi xa rồi mới từ trên cây nhảy xuống - Track 5 : Hồi 33. Sáo dài đàn ngắn nhạc dập dìu - Track 6: Hồi 34. Tân Giai Nhân xé tan áo cưới - Track 7 : Sáng hôm sau, Trương Vô Kỵ dặn Bành Oanh Ngọc ở lại đại đô thêm đôi ba ngày - Track 8 : Hồi 35 . Đại hội anh hùng giết Sư Vương - Track 9: Thọ Nam Sơn hơi có vẻ đắt ý nói Trương Gia không biết chứ Sư phụ của tiểu nhân có bắt được một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM