top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CẢM NHẬN VÀ CHIA SẺ TỪ BẠN ĐỌC
Mình không có kinh nghiệm trong đọc sách audio. Nhưng rất muốn góp một phần sức lực với TVSN. Mình ở Gia Lai nên không thể đến trực tiếp. Không biết có cách nào để mình tham gia được không TVSN ơi.
Mai Hà Lan