top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CẢM NHẬN VÀ CHIA SẺ TỪ BẠN ĐỌC
Xin chào thư viện sách nói, Mình muốn tham gia đọc sách cùng các bạn như một hoạt động thiện nguyện của cá nhân, vui lòng cho mình biết cách nào để tham gia chương trình này. Cám ơn!
Ngọc Nguyễn