top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CẢM NHẬN VÀ CHIA SẺ TỪ BẠN ĐỌC
Thân chào Thư Viện Sách Nói Hướng Dương! Trước tiên xin chân thành cảm ơn tấm lòng cùng công sức của tất cả các nhân viên, tình nguyện viên Thư Viện Sách Nói đã giúp đỡ người khiếm thị chúng em.Sau đây, em có mong muốn được nghe hai đầu sách mà trên Thư Viện chưa có là "Súng, Vi Trùng Và Thép", "Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống". Em xin chân thành cảm ơn.
Trần Xuân Vĩnh