top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Danh sách Ân nhân Ủng Hộ
Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù theo hàng tháng

STT Tên ân nhân Địa chỉ Ngày ủng hộ Số điện thoại Số tiền ủng hộ Ghi chú
1 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-31 ... 10.000 vnđ
2 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-31 ... 10.000 vnđ
3 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-31 Ẩn 10.000 vnđ
4 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 10.000 vnđ
5 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 10.000 vnđ
6 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 10.000 vnđ
7 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 50.000 vnđ
8 Đoàn Ngọc Quý ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
9 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-29 ... 100.000 vnđ Ân Nhân Giấu tên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
10 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
11 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
12 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
13 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
14 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 50.000 vnđ
15 Bà Huỳnh Thị Bông (Xin ẩn) 2021-03-25 ... 1.000.000 vnđ Ân Nhân Bà Huỳnh Thị Bông ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
16 Bạn Đọc : Diễm Khanh (Xin ẩn) 2021-03-23 Ẩn 5.000.000 vnđ Ân Nhân Diễm Khanh ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
17 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-18 ... 50.000 vnđ
18 Gia đình Bác Dương Tiểu Cao 100/8BIS - Đường Nguyễn Đình CHiểu - Phường Dakao - Quận 1 - Tp.HCM 2021-03-15 ... 5.000.000 vnđ Gia Đình Bác Dương Tiểu Cao ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
19 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-14 ... 500.000 vnđ
20 Nguyễn Văn Đại (Xin ẩn) 2021-03-14 Ẩn 500.000 vnđ Ân Nhân Nguyễn Văn Đại ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
21 Ông Phạm Trung Kiên (Xin ẩn) 2021-03-09 Ẩn 6.000.000 vnđ Ân Nhân Nguyễn Trung Kiên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
22 Nguyễn Phương Thảo ... 2021-03-05 Ẩn 100.000 vnđ Ân Nhân Nguyễn Phương Thảo ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
23 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-04 ... 10.000 vnđ
24 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-04 Ẩn 50.000 vnđ
25 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-04 ... 10.000 vnđ
26 Cô Giáo Nguyễn Thị Thọ ... 2021-03-04 Ẩn 1.000.000 vnđ Cô Nguyễn Thị Thọ ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù vào Tháng 3 năm 2021
27 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-03 Ẩn 50.000 vnđ Ân Nhân Giấu tên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
28 Ân nhân ẩn tên ... 2021-03-03 ... 10.000 vnđ
29 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-03 Ẩn 10.000 vnđ ..
30 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-03 Ẩn 10.000 vnđ Ân Nhân giấu tên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù (Tháng 3 năm 2021 )
31 Bà Đoàn thị Nhật .. 2021-03-03 .. 1.000.000 vnđ Ân Nhân Đoàn thị Nhật ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
32 Bạn Đọc .. 2021-03-02 .. 500.000 vnđ Bạn đọc Tuổi trẻ ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
33 Ân Nhân Kim Cúc ... 2021-03-01 .. 500.000 vnđ Ân Nhân Kim Cúc ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
34 Lâm Hưng Gia 31 Công trường Hòa Bình - phường 19- Q.Bình Thạnh - Tp.HCM 2021-02-26 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
35 Ân nhân giấu tên ... 2021-02-25 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
36 Nguyễn Thái Phương 49 Hưng Thái 1 - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 2021-02-22 ... 500.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
37 Ân nhân giấu tên ... 2021-02-19 ... 100.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
38 Nguyễn thị Thiên Ân ... 2021-02-18 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
39 Huỳnh thị Bông ... 2021-02-05 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
40 Ân nhân ẩn tên ... 2021-02-02 ... 100.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
41 Tran thi Hong Muon ... 2021-02-01 ... 400.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
42 Ân nhân ẩn danh ... 2021-02-02 ... 500.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
43 Ân nhân giấu tên ... 2021-02-02 ... 100.000 vnđ
44 Công ty Cổ phần Green Speed ... 2021-02-01 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
45 Kim Cúc ... 2021-02-01 .. 500.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù